Wie helpt u met navigeren?

Sleutel in het slot, bestemming ingeven en rijden maar. Het ideale navigatiesysteem fungeert als uw mobiliteitspartner en wijst u de optimale weg naar uw bestemming, rekening houdend met uw voorkeuren en mogelijke obstakels onderweg.


Heeft u een dergelijke navigator die u ondersteunt bij het realiseren van uw organisatiedoelstellingen?


Veel organisaties staan hier met hun informatisering nog ver vanaf. Het is ook een behoorlijke opgave om effectief in te spelen op de continue marktontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, efficiencydoelstellingen, et cetera.

Misschien herkent u zich in de problematiek van veel van uw collega's:

  • Hoe kan ik ICT inzetten voor de verbetering van mijn klanttevredenheid, efficiency en onderscheidend vermogen in de markt?
  • Ik wil snel kunnen inspelen op behoeftes en kansen in de markt, maar hoe zorg ik ervoor dat mijn ICT afdeling en/of productleverancier het tempo kunnen bijhouden?
  • Na de implementatie voor een standaardproduct ben ik te afhankelijk geworden van mijn productleverancier, o.a. qua kosten en functionaliteit. Hoe bewaak ik mijn belangen?
  • Ik overweeg uitbesteding, maar hoe pak ik dit aan en welke risico’s loop ik?
  • Hoe kan ik profiteren van actuele ICT thema’s zoals services oriented architecture (SOA), web services, geautomatiseerde gegevensuitwisseling en customer self service?
  • De techniek achter informatisering wordt complexer waardoor op deelgebieden steeds meer specialisaties ontstaan. Hoe zorg ik er voor dat de specialisten uitgelijnd zijn -en blijven- op de organisatiedoelstellingen?